Information från Styrelsen

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOLMEN 1, ÅRSTA

---
---

2015-09-14

 

Sprängningar pågår

Det pågår sprängarbeten i närområdet som ni alla säkert inte kunnat undgå. Har du upptäckt skador, såsom nytillkomna sprickbildningar eller annan skada som kan hänföras till sprängarbetena, ska du dokumentera skadan samt datum då skadan uppkommit. Skicka skadeanmälan till styrelsen för vidarebefordring till ansvariga för sprängningarna. Upplys gärna styrelsen om du har upptäckt skador i allmänna utrymmen såsom trappuppgångar.

 

Bostadsrättstillägg Brf Bolmen1

Det ska inte vara nödvändigt att teckna eget bostadsrättstillägg då det ingår i föreningens försäkring. Mer info om föreningens försäkringsvillkor kommer uppdateras på föreningens hemsida.

 

Sophantering

Vänligen lämna inte dina grovsopor i gemensamma utrymmen såsom trapphus, källare samt utanför och inne i föreningens sopstationer. Detta medför extra kostnader för föreningen och således oss som boende.

Återigen vill vi påminna om att sopkärlen inte får bli rågade. Ramlar påsarna ur när kärlen dras till sopbilen så plockar sophämtarna inte upp påsarna. Så lägg påsen i något av de andra kärlen om det som står närmast dörren är fyllt till kanten. 

 

Vi måste alla hjälpas åt för att få en bättre sophantering i föreningen.

 

Container

Föreningen har beställt en container för grovsopor samt ett kärl för el-avfall till den 9 oktober. Då är det fritt för medlemmar att slänga grov-avfall i den gemensamma containern som kommer att stå utanför garaget på Bolmensvägen 10. Containern kommer att hämtas 12 oktober.

 

Fiber

Arbetet har nu påbörjats med ett uppstartsmöte. Informationsblad har satts upp i varje portuppgång. Vanliga frågor och svar om fiber kommer inom kort att publiceras på hemsidan. Håll koll för löpande information.

 

Portkod

Arbetet pågår med att ta in offerter till en portkodslösning. Mer information kommer när vi tecknat avtal och påbörjat arbetet.

 

Facebookgrupp Brf Bolmen 1

En informell mötesplats för bostadsrättsinnehavare och hyresgäster i bostadsrättsföreningen Bolmen 1. Gå gärna med för att möta dina grannar på sociala medier.

 

 

 

Bostadsrättsföreningen Bolmen1

Kontakt: info@brfbolmen1.se

Org.nr: 769618-3008

Postadress: Brf Bolmen, c/o Wikén, Bolmensvägen 22, 120 50 Årsta

Hemsida: www.brfbolmen1.se