Nyhetsbrev december 2015

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOLMEN 1, ÅRSTA

Passersystem till våra portar

I januari startar vi med installation av det passersystem som vi bestämt att installera på samtliga portar i föreningar. Det blir Tagg/Bricka istället för nyckel för att komma in i porten. Mer information kommer att presenteras på hemsidan så snart installationen kommer igång.

Rörelsedetektorer

Finns nu på plats i samtliga källarutrymmen, med ett undantag där man inte kunde lösa det praktiskt men där har man ställt upp timern ordentligt för att undvika att man famlar i mörkret.

Sprickbildnig

Föreningen har nu skickat in underlaget från medlemmar som drabbats av sprickbildningar till följd av sprängarbetet. Vi avvaktar nu svaret.

Korttidsuthyrning

Beslut är fattat att BrfBolmen1 kommer att tillåta korttidsuthyrning av typen Airbnb Airbnb är en onlinemarknadsplats för uthyrning och bokning av privat boende. www.airbnb.se. Regler kring denna typ av uthyrning kommer att komma ut på www.brfbolmen1.se.

Betala avgift/hyra i tid

Det är kostsamt för föreningen när vi slarvar med betalningen.  När en avgift/hyra inte betalas i tid så kostar detta även föreningen.
Vi kommer inom kort att erbjudas tjänsten e-avier, något som vi hoppas ska underlätta.

Sopsortering

Vi har ett gemensamt ansvar för att vi sköter vår sophantering. 

Fiber till alla lägenheter

Fiberinstallationen är nu klar och alla har erbjudits "kom igång hjälp" från Ownit.

God Jul och Gott Nytt År!

Önskar Styrelsen BrfBolmen1

---

Bostadsrättsföreningen Bolmen1

Kontakt: info@brfbolmen1.se
Org.nr: 769618-3008
Postadress: Brf Bolmen, c/o Wikén, Bolmensvägen 22, 120 50 Årsta
Hemsida: www.brfbolmen1.se