Nyhetsbrev september 2017

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOLMEN 1, ÅRSTA

Containrar

Containrar kommer 6 oktober och hämtas på morgonen 9 oktober. De kommer att placeras mellan Möckelvägen 17 och 19 samt  Bolmensvägen 10, framför garaget. Elavfall i separata kärl.

Soprum

Soprummen är endast till för hushållssopor samt sorterbart, glas, papper, batterier och glödlampor/lysrör i sorteringsrummet. Det är också anledningen till att vi två gånger om året tillhandahåller containrar för grovsopor. För allas trevnad hoppas vi att vi alla respekterar detta.
Det är inte heller tillåtet att slänga sina sopor i en grannförenings sopkärl.

Cyklar

Vi har anlitat iRecykle för att ta hand om cyklar som saknar ägare. Cyklar ska märkas upp av sina ägare. iRecycle kommer sedan och hämtar omärkta cyklar vid datum som bestäms inom kort, troligtvis första veckan i oktober. Information kommer att sättas upp i portar och cykelrum samt på hemsidan.

Ljuskällor i utomhusmiljön och trapphus

Nu pågår ett arbete med att byta ut befintliga ljuskällor i vår utomhusmiljö och trapphus till LED-ljuskällor.

Fläktåtgärder

Driftia åtgärdar bristerna som identifierades i samband med OVK-besiktningen. Ni som fått information om åtgärd i brevlådan från Driftia ska kontakta dem för att boka tid för åtgärd.

Skön Höst önskar,

Styrelsen BrfBolmen1

---

Bostadsrättsföreningen Bolmen1

Kontakt: info@brfbolmen1.se
Org.nr: 769618-3008
Postadress: Brf Bolmen, c/o Wikén, Bolmensvägen 22, 120 50 Årsta
Hemsida: www.brfbolmen1.se