Nyhetsbrev augusti 2018

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOLMEN 1, ÅRSTA

Augusti 2018

Hej alla boende.

Ni har alla fått information från styrelsen utdelad till er i brevlådan gällande avsättning till balkong-/uteplatsfond samt start av matavfallsinsamling. Nedan följer denna information på nytt.

Vi vill även meddela att trapphusmålningen nu i princip är slutförd. Målarna ska reparera uppkomna skador och avslutar arbetet i nästa vecka. Låt oss vara rädda om våra nya fina trapphus :)

 

Underhållsfond för balkong och uteplats (gäller endast bostadsrättsinnehavare med balkong eller uteplats)

För att kunna sköta framtida underhåll av våra balkonger och uteplatser krävs en underhållsfond. Detta för att kostnader rörande balkonger/uteplatser inte skall belasta föreningens övriga ekonomi utan endast de som har en balkong/uteplats.

Som tidigare blivit beslutat, och som står i stadgarna skall ”särskild avgift för löpande avgift tillföras bostadsrättshavaren”

Detta kommer nu införas. Styrelsen har valt att inte ta ut avgiften retroaktivt, utan avgiften kommer läggas på från och med oktober. Avgiften per år för bostadsrätt med balkong eller uteplats är 1 % av prisbasbeloppet (2018 ca 37 kr per månad)

För bostadsrättsinnehavare med uteplats utgår även en arrendeavgift om 100 kr / år för marken som tas i anspråk. Arrendeavgiften betalas per år och kommer på nästa avi, därefter löpande på avin i januari månad.

 

Sortering av matavfall

Nu ska matavfallshämtning komma igång på Brf Bolmen 1! 

Två nya kärl kommer då att få plats i varje soprum och första hämtningen sker nästa måndag.

Alla är välkomna att hämta ett startkit och en informationsbroschyr på lördag 01.09 och söndag 02.09 mellan kl. 13:00 och 14:00 vid soprummet mellan Möckelvägen 17 och 19. 

De som är intresserade men inte kan komma under dessa tider får gärna höra av sig till styrelsen via mail (info@brfbolmen1.se).

(Vill du inte sortera matavfall? Ingen fara. Sortering av matavfall är helt frivillig och om du ångrar dig och ändå vill göra med går det att skaffa ett start kit senare!)

---

MVH

Styrelsen BRF Bolmen 1

Leo, Heinz, Sven, Alexandre, Gastón och Mona

---

Bostadsrättsföreningen Bolmen 1

Kontakt: info@brfbolmen1.se
Org.nr: 769618-3008
Postadress: Brf Bolmen, c/o Lingvide, Bolmensvägen 6, 120 50 Årsta
Hemsida: www.brfbolmen1.se