Nyhetsbrev maj 2021 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOLMEN 1, ÅRSTA

Hej alla i BRF Bolmen 1! Här kommer aktuell info från styrelsen.

Tack för gårdsdagen 

Först och främst, stort tack till alla som bidrog på gårdsdagen! Vi hann med en hel del, bl.a. sortera ut cyklar, rensa ogräs, mossa och buskage, tömma förråd mm. Tillsammans gör vi vår förening och park bättre och bättre. Om du missade att märka upp din cykel och den därför blev omhändertagen kan den återfås mot beskrivning genom att höra av sig till styrelsens info-mejl.  

Årsstämman  

Föreningsstämman äger rum onsdag 26 maj kl. 18.00 på vår innergård. Alla har fått kallelse och motioner i brevlådan, samt att årsredovisningen finns på hemsidan.  

På stämman behöver vi anta nya stadgar. De stadgar vi har idag är föråldrade och behöver därför bytas ut. På hemsidan finns nuvarande stadgar och förslag på nya: http://brfbolmen1.se/?page_id=67&fbclid=IwAR11Ndc4wv8lax-AXEwQjgT6TridbQo9C-uEUxRjSf1zwBDXuaohy3at3oQ 

Förråd

De extra förråden är nu utdelade. Man kan skriva upp sig på kölista för förråd som blir lediga i framtiden. Hör i så fall av er till styrelsens info-mejl. 

Återvinning

Fortsatt påminnelse att vika ihop era kartonger, stora som små, när ni återvinner. Om ni har riktigt stora kartonger från tex. möbelinköp, överväg gärna att ta dem till återvinningsstationen vid Vättersparken som har stora kärl, så att alla föreningens medlemmar kan återvinna papper/kartong från vardagen i våra återvinningsrum.  

 Så här ser schemat för hämtning av Veolia ut:  
Glas varannan vecka onsdagar (jämna veckor) 
Papper varje måndag 
Plast varje onsdag 
Metall en gång i månaden

 ---

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen BRF Bolmen 1

Andreas, Heinz, Sven, Sophie, Christoffer, David, och Rasmus

Bostadsrättsföreningen Bolmen 1

Kontakt: info@brfbolmen1.se
Org.nr: 769618-3008
Postadress: Styrelsen Brf Bolmen1, Bolmensvägen 10, 120 50 Årsta
Hemsida: www.brfbolmen1.se