Nyhetsbrev Januari 2022 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOLMEN 1, ÅRSTA

Hej alla i BRF Bolmen 1! Här kommer aktuell info från styrelsen. 

Dränering av fastigheter och byte av liggande avloppsstammar och dagvatten 

Med anledning av fastigheternas underhållsbehov kommer föreningen att initiera ett arbete med att dränera samt byta liggande avloppsstammar och dagvatten.  

Fastigheten på Bolmensvägen 18-22 kommer att vara först ut och det arbetet startar under v. 7 och pågår under våren. Boende i huset aviseras med information och kontaktuppgifter från anlitad entreprenör Frank Skyttberg Construction Company.  

Efter att det första huset är klart kommer planering göras för utförande av de resterande fastigheterna. Observera att det därför i dagsläget inte finns en tidplan för varje enskilt hus. Information från styrelsen och entreprenören kommer löpande att kommuniceras.  

Prenumerera på föreningens nyhetsbrev för att ta del av all kommunikation från styrelsen, det görs till höger på startsidan: http://brfbolmen1.se  

Höjning av årsavgift 

Mot bakgrund av att underhållsarbetet med dränering och liggande avloppsstammar ska genomföras, har det beslutats om en höjning av årsavgiften med 10%. Detta gäller från och med 1 mars 2022 och uppdateras på avierna från Simpleko.    

Styrelsen arbetar aktivt för att minimera föreningens kostnader och på så sätt även avgiftshöjningar. Den senaste höjningen gjordes för tre år sedan.  

 ---

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen BRF Bolmen 1

Andreas, Sven, Sophie, Christoffer, David, Rasmus och Daniel

Bostadsrättsföreningen Bolmen 1

Kontakt: info@brfbolmen1.se
Org.nr: 769618-3008
Postadress: Styrelsen Brf Bolmen1, Bolmensvägen 10, 120 50 Årsta
Hemsida: www.brfbolmen1.se