Nyhetsbrev juni 2016 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOLMEN 1, ÅRSTA

Portsystem

Vi har nu som sista steg bytt cylindrar till portlåsen. Syftet med projektet har varit att öka de boendes trygghet då boende i föreningen drabbats av inbrott och obehöriga har vistats i portar pga nycklar som är i omlopp. För att uppnå detta valde styrelsen en helt nyckelfri lösning som innebär att porten kommer att vara låst för inpassering dygnet runt. Öppning sker via låsbricka (passerkort, tagg). För att underlätta mottagande av besökare valdes ett system med porttelefon. Nyckel kommer endast att finnas i styrelsens ägo och användas vid eventuellt långvarigt strömavbrott.
Meddela på info@brfbolmen1.se om du är nyinflyttad så lägger vi in ditt nummer till porttelefonen. Extra Nyckelbrickor beställas via info@brfbolmen1.se.
Information finns på brfbolmen1.se

Tack alla ni som deltog på städdagen

I år var det många som deltog på städdagen. Vi klippte buskar och sly och städade på gården. Sedan grillade vi som vanligt korv som belöning.

Trädgårdsgrupp

Det har bildats en trädgårdsgrupp för gården närmast förskolan som kommer att plantera bärbuskar och annat skoj på gården mellan Möckelvägen 19-23 och Bolmensvägen 18-22. Man kan höra av sig via FB-gruppen om man vill vara med. Man kan även själv ta initiativ att bilda en till trädgårdsgrupp för annan del av gården, tex genom FB-gruppen.

Sopsortering

Det finns nu två kärl för kartonger/wellpapp och ett för tidningar. Viktigt att man använder rätt kärl samt viker ihop kartongerna ordentligt så att alla får plats att slänga sina kartonger.
Inget övrigt skräp får lämnas i soprummen bredvid avsedda kärl. Containrar kommer att finnas för brännbart och elektronik två gånger per år.
Missbruk kostar föreningen onödiga pengar.

Stamspolning och OVK

Stamspolning har genomförts. Vissa trappuppgångar måste man gör ett nytt försök 21-22/6 då man inte kom in i de lägsta lägenheterna. Viktigt att vi ser till att lämna in nycklar vid den här typen av arbeten.

Lagstadgad ventilationskontroll, OVK av alla lägenheter har genomförts under v 23.

 

Glad sommar!

Önskar Styrelsen BrfBolmen1

---

Bostadsrättsföreningen Bolmen1

Kontakt: info@brfbolmen1.se
Org.nr: 769618-3008
Postadress: Brf Bolmen, c/o Wikén, Bolmensvägen 22, 120 50 Årsta
Hemsida: www.brfbolmen1.se