Passersystem

Porttelefon

Passersystemet och porttelefon

Målet är att öka de boendes trygghet och försvåra för obehöriga att vistas i portarna.
För att uppnå detta valde föreningen en helt nyckelfri lösning som innebär att porten är låst för inpassering dygnet runt. Öppning sker via låsbricka (passerkort, tagg). För att underlätta mottagande av besökare valdes ett system med porttelefon. Genom att skrolla med pilknapparna (knapparna till vä på bilden) väljer besökaren ditt namn och trycker sedan på telefonen(tredje knappen från vä). Du blir nu uppringd och kan svara och prata med ditt besök. Tryck sedan 5 på din telefon om du önskar släppa in besökaren.

Porttelefonen administreras av föreningens styrelse, förändringar beställs via mail till styrelsen

Nyinflyttad eller nytt telefonnummer, meddela styrelsen via mail, uppge namn och lägenhet samt telefonnummer och vad förändringen gälller.

Porttelefonen refererar till den fysiska nod som den är kopplad till och inte portnummer. Detta är Axema medvetna om och kommer att uppdatera systemet till att referera till portnummer istället. Vet inte när vi kommer att få denna uppdatering och hoppas att boende kan ha överseende med beteendet.

Låskolvarna har nu bytts ut. Endast ett par nycklar kommer att finnas vid en eventuell nödsituation.  Då kommer dörrarna att ställas upp tills problemet är avhjälpt. Systemet fungerar även under strömavbrott då det finns batteri-backup. Det finns även ett supportavtal med Larmator som är vår installatör.

Behov av extra nyckelbrickor utöver de två som delats ut meddelas via mail till styrelsen.

Nyckelbrickor som inte använts under senaste året inaktiveras och måste återaktiveras, detta görs via mail till styrelsen.

Post och tidningsbud kommer att komma in i portarna med hjälp av Postens IR-läsare som fungerar i detta system.