Nyhetsbrev november 2018

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOLMEN 1, ÅRSTA

November 2018

Hej alla i BRF Bolmen 1.
Nedan kommer aktuell info från Styrelsen.


Trädfällning

Vi har en del gamla och döda träd i vår park. Jacksons trädvård kommer inom de närmsta veckorna komma hit och fälla dåliga träd och beskära grenar som hänger på olämpliga ställen.
Träd som ska fällas är markerade ute i parken med gul färg. Eventuella synpunkter lämnas till info@brfbolmen1.se

 

Avgiftshöjning

Föreningens ekonomi är fortsatt god. De senaste åren har avgiften legat oförändrad, ökade kostnader för värme, el, vatten och annan service gör att vi beslutat att höja avgiften med 2%. Detta träder i kraft från 1:a januari 2019.


Underhåll i era lägenheter.

Balkongtrösklar
Kom ihåg att ta hand om era balkongtrösklar. Det är bra att olja in med jämna mellanrum. Se skötselråd här: http://brfbolmen1.se/?page_id=928

Badrum
Tips för er som tagit bort badkar. Enligt våra stadgar är lägenhetsinnehavaren ansvarig för tätskikten i badrummen. Våra badrum är initialt konstruerade för att ha ett badkar som leder vatten direkt ner i golvbrunnen. Att ta bort badkaret ska inte vara några problem, men det är bra att hålla koll så att det inte uppstår några skador eller läckor vid golvbrunnen pga den förändrade belastningen.

 

Byte namnlappar

I och med att vi fått trapphusen iordninggjorda kommer även porttavlor och namnlappar på dörrarna gås igenom för att bli enhetliga. Driftia kommer utföra detta.

 

Grovsopor i soprum och i källargångar

Soprum
Styrelsen vill påminna om att inga grovsopor får placeras i soprummen. När annat än det som soprummet är avsett för placeras där blir det en kostnad för föreningen att frakta bort skräpet.

Källargångar
Inga föremål får placeras i källargångar och allmänna utrymmen som inte är märkta för speciella ändamål.
Driftia går löpande igenom våra gemensamma utrymmen och "lappar" föremål som måste flyttas. Om man efter uppmaning att flytta föremål från källargångar eller andra utrymmen ej gör det kommer de flyttas bort av Driftia. Föremålen återfås mot en självkostnad.

Den som bryter mot ovanstående regler kring sopor och föremål kan komma att faktureras för kostnaderna.

---

MVH

Styrelsen BRF Bolmen 1

Leo, Heinz, Sven, Alexandre, Gastón och Mona

---

Bostadsrättsföreningen Bolmen 1

Kontakt: info@brfbolmen1.se
Org.nr: 769618-3008
Postadress: Brf Bolmen, c/o Lingvide, Bolmensvägen 6, 120 50 Årsta
Hemsida: www.brfbolmen1.se