Balkong och uteplats

Här följer instruktion för underhåll av ek-tröskeln samt trivselregler.

Underhåll av ek-tröskel

1. Gör rent och förbehandla

Tvätta både nytt och gammalt trä med Delfin Trallrent från Alcro eller likvärdig produkt. Skölj noga med vatten. (http://www.alcro.se/Utomhus/Arbetsomraden/Rengoring/Rengoring/Delfin-trallrent/)

2. Applicera oljan

Använd ädelträolja som är till för ek. T ex Ädel Träolja från Alcro eller likvärdig produkt. (http://www.alcro.se/Utomhus/Arbetsomraden/UtemoblerTrall/UtemoblerTrall/Adel-Traolja/)

Se till att underlaget är torrt. Skaka burken eller rör om före användning samt även då och då under arbetets gång. Använd en fyllig pensel eller trasa. Applicera oljan tills träet är mättat och inte suger mer. Överskottsolja som finns kvar efter 15-20 minuter torkar du bort med en trasa. Om träet är mycket uttorkat är det bra att behandla en extra gång efter någon vecka. Applicera oljan när det är mellan +10 grader och +25 grader och risken för regn inom de närmaste dygnen är liten. OBS! Om det kommer regn på den behandlade ytan inom några dygn, torka av med en trasa eller liknande för att undvika att vita fläckar uppstår.

OM OLJAN INNEHÅLLER LINOLJA FINNS RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING.
Lägg då använda trasor, trassel m m i vatten eller elda upp dem.

trivselregler_balkong_2020