Nyhetsbrev december 2021 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOLMEN 1, ÅRSTA

Hej alla i BRF Bolmen 1! Här kommer aktuell info från styrelsen. 

Hobbyrummet

I källaren på Bolmensvägen 8 har vi förberett ett hobbyrum som nu finns tillgängligt för alla medlemmar. Rummet har tillgång till vatten. I dagsläget har vi inte infört något bokningssystem så rummet är öppet kl. 8-20 varje dag. Ingång finns från parken på fasaden som vätter mot Bolmensvägen 10 och du kommer in med din vanliga portbricka 

Grundläggande regler för hobbyrummet finns på hemsidan här

Återvinningsrummen

Under julen kan det bli många kartonger och pappersförpackningar som ska sorteras. Styrelsen har beställt in extra hämtningar av papper i mellandagarna och efter nyår. Vi vill påminna om att vika ihop era kartonger när ni slänger dem och att inget skräp får lämnas utanför kärlen i soprummet. Om kärlen är fulla kan ni gå till källsorteringen vid Vättersparken (ca. 2 minuter bort) eller vänta några dagar tills kärlen är tömda.  

Då vi även sett ett ökat generellt behov av pappersåtervinning har det nu utökats med ett extra kärl för papper i respektive återvinningsrum. OBS: det är nu därför 3 kärl för papper längs den bortre väggen och plastkärlet har flyttats till mitten av rummet. Kom ihåg att alltid titta på lapparna på väggen för att veta vad man kan slänga i respektive kärl. 

Ny mejladress för felanmälan till Driftia

Styrelsen vill informera om att fastighetsskötaren Driftia ändrat sin mejladress för felanmälan rörande våra fastigheter. Den nya mejladressen är felanmalan@driftia.seÖvriga kontaktvägar samt information om Driftia finns på hemsidan här.  

Information i korthet

• Renoveringen av lokalerna på Bolmensvägen 22 är nu klar och vi letar lokalhyresgäster. Om någon är intresserad kan man kontakta styrelsen via infomejlen. 

• Styrelsen återkommer med datum för årsstämman 2022. Enligt föreningens stadgar gäller följande: Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid stämma ska skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen senast den 1 februari. Motioner mejlas till infomejlen. 

• Stockholm Vatten och Avfall ansvarar för insamling av julgranar. Insamlingen av julgranar pågår mellan 25 december 2021 till 31 januari 2022På återvinningscentralerna kan du lämna din julgran när som helst året om. Information om insamlingsplatser finns här 

 

Till sist vill styrelsen önska er en god jul och gott nytt år!

 ---

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen BRF Bolmen 1

Andreas, Sven, Sophie, Christoffer, David, Rasmus och Daniel

Bostadsrättsföreningen Bolmen 1

Kontakt: info@brfbolmen1.se
Org.nr: 769618-3008
Postadress: Styrelsen Brf Bolmen1, Bolmensvägen 10, 120 50 Årsta
Hemsida: www.brfbolmen1.se