Hobbyrum

I källaren på Bolmensvägen 8 finns ett hobbyrum som är tillgängligt för alla medlemmar. Rummet har tillgång till vatten. I dagsläget finns inget infört bokningssystem, utan rummet är öppet kl. 8-20 varje dag. Ingång finns från parken på fasaden som vätter mot Bolmensvägen 10 och du kommer in med din vanliga portbricka 

Regler för användandet av hobbyrummet 

  • Hobbyrummet måste städas efter användning. Arbetsbänkar och övrig inredning ska torkas av och eventuella färgstänk ska tas bort. Golvet ska sopas efter användning. Byggdamm m.m. får ej lämnas i lokalen. 
  • Om du tänker måla i hobbyrummet måste tidningar eller någonting liknande läggas ut för att skydda arbetsbänkar och golvet. Om färg ändå stänker på inredningen eller golvet måste denna omgående tas bort. 
  • Föreningen tar inget ansvar för material, verktyg etc. som lämnas i hobbyrummet. Kom ihåg att alla medlemmar kommer in i rummet. 
  • Skräp får ej lämnas i hobbyrummet efter utnyttjandetiden, utan måste slängas på annan plats. Skrymmande byggavfall och kemikalier (färg, lösningsmedel etc.) får ej kastas i föreningen, utan måste deponeras på annan plats. 
  • Brandfarliga vätskor och gas får inte lämnas i rummet över huvud taget, utan måste tas hem efter varje arbetspass. 
  • Trasor med linolja eller liknande självantändliga eller brandfarliga vätskor måste slängas säkert (blötlägg trasorna någon dag och kasta dem först därefter). 
  • Hobbyrummet får inte användas som temporärt förråd för sådant som inte har med rummets syfte att göra och inget material får lämnas efter bokningstiden. 
  • Bostadsrättsföreningen förbehåller sig rätten att debitera medlemmar som bryter mot reglerna eventuella merkostnaden som därmed uppstår.