Fastighetsförvaltning

Felanmälan vid akuta fel rörande fastigheten

Driftia Förvaltning AB fastighetsskötsel
Tel 08-744 44 33 vardagar kl. 8-11, 12-16
JOUR: 08-744 09 50
E-post: info@driftia.se
www.driftia.se

Tillsyn och skötsel av fastigheten sköts av Driftia Förvaltning AB.
Bostadsrättsägare ska alltid anmäla akuta fel som uppstår i bostaden hos Driftia. Icke akuta åtgärder kan beställas hos Driftia eller annan valfri auktoriserad hantverkare. Åtgärder i egen bostad bekostas av ägaren.

Hyresgäster i föreningen ringer Driftia för både akuta och icke akuta åtgärder.

Exempel akuta fel:

  • problem att komma in i porten pga tekniska fel
  • driftstopp i värmeanläggning
  • elavbrott
  • översvämning

Lägenhetsinnehavare som kallar på Jourservice för fel som ej kräver omedelbar åtgärd får själv svara för jourutryckningskostnaden, exempelvis:

  • stopp i tvättställ, diskho eller annat mindre avlopp
  • mindre elfel
  • dropp från kran

Kostnad för låsöppning svarar lägenhetsinnehavaren själv för.
Åtgärder i allmänna utrymmen utförs av Driftia och bekostas av föreningen.

  • Anmäl alltid fel i allmänna utrymmen till Driftia.