Gemensam gårdsdag 19:e maj

den 19:e maj bjuder vi in till en gemensam gårdsdag där alla föreningsmedlemmar får en chans att träffas och göra en gemensam insats för vår fina innergård! Samling kl 10:00 vid plattorna mellan Möckelvägen 19-21-23 och Bolmensvägen 18-20-22.
Det kommer att finnas containrar på plats, en framför Möckelv. 5 och en framför Bolmensv. 10.

Kom gärna med förslag i facebook-gruppen om du vet något som vi kan lägga våra gemensamma krafter på.

Containers placerade på Bolmensvägen 10 och Möckelvägen 5

Containers står nu placerade på Bolmensvägen 10 och Möckelvägen 5. Vid containern står även ett kärl för elektronikavfall. Containers hämtas måndag förmiddag. Det som får slängas är: Papper, trä, plast, metaller, textilier och icke brännbart (t ex mineralull, tegel, sten och betong) Vid frågor kontakta info@brfbolmen1.se

Det sitter lås på Containers. Koden är: 1959