Försäkring

Försäkring

BRF Bolmen 1 är försäkrad via Moderna försäkringar.

Bostadsrättstillägg

Föreningen har även tecknat ett kollektivt bostadsrättstillägg hos Moderna. För gällande villkor, vänligen kontakta moderna försäkringar. https://www.modernaforsakringar.se/foretag/villkorsbanken/foretagsforsakring/aktuella-villkor/