Nyckelbeställning

Allmänna utrymmen

Nycklar till allmänna utrymmen såsom cykelrum, tvättstugor, källare och soprum beställs via styrelsen till självkostnadspris.
Skicka ett mejl till info@brfbolmen1.se, med uppgifter om vilken nyckel det avser och adress. Uppge även ditt namn och postadress. En nyckel kostar ca 289 kr och inbetalningskort skickas per post.

Låsbricka till porten

Inaktiveras om den inte varit i bruk under ett år. Ny/extra bricka beställs via info@brfbolmen1.se.

Nycklar till lägenhetsdörr

Nycklar och/eller lås till din egen lägenhetsdörr kan du beställa hos valfri låssmed/nyckelservice.
Styrelsen har inte extranycklar till lås på lägenhetsdörrar eller källarförråd.