Ekonomisk förvaltare

Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av Simpleko (tidigare Förvaltning i Östersund AB/RB Ekonomi) – en del av Riksbyggen. 
https://www.simpleko.se/

Månadsavgift/hyra betalas månadsvis, och avier skickas ut en gång i kvartalet. Anslutning till autogiro/e-faktura/kivra som betalningslösning är möjlig att få.
Även om avin, av någon anledning inte kommer fram, är du skyldig att betala avgift/hyra i tid.
Har du frågor om avier, e-fakturor, autogiro, betalningspåminnelser o.dyl. kontaktar du Simpleko via deras kontaktsida, eller via kundportalen.

Vid årsskiftet lanserade Simpleko en ny digital plattform. Här kan ni se era avier, ändra aviseringsmetod och se information om er lägenhet, lokaler, och parkeringar. Inlogg görs med bank-id här: https://portal.simpleko.se/kundportal/login

Om du som medlem behöver ett utdrag ut lägenhetsförteckningen, är det bästa sättet att själv logga in i Portalen via säker inloggning med bank-id. Där lägger du ett ärende till Simpleko med beställningen, och du får utdraget direkt till dig som svar i ärendet.