Ekonomisk förvaltare

Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av Agenta Förvaltning AB.
www.agentaforvaltning.se
Månadsavgift/hyra betalas månadsvis, och avier skickas ut en gång i kvartalet. Anslutning till autogiro/e-faktura/kivra som betalningslösning är möjlig att få.
Även om avin,  av någon anledning inte kommer fram, är du skyldig att betala avgift/hyra i tid.
Har du frågor om avier, e-fakturor, autogiro, betalningspåminnelser o.dyl. kontaktar du:

Agenta Förvaltning AB
Box 84
83121 Östersund

Vardagar kl. 8-18
Tel 08-522 18 242
E-post:kundtjanst@agentaforvaltning.se