Snöröjning park och gator

Snöröjning och halkbekämpning på föreningens mark sköter vår parkförvaltare, Fined.
Vid förslag till förbättring, kontakta styrelsen, info@brfbolmen1.se

För trottoarer och gator ansvarar  Stockholms Stad.
Riktlinjerna för plogning i Stockholms ytterstaden finner du via denna länk.
Anmärkningar på hanteringen anmäls av invånare i staden till, .