Renoveringsregler

Våra fina 40-talshus har behållit ursprunglig charm trots inre renoveringar och upprustningar under årens lopp. Idag är fastigheten k-märkt enligt klassificering Grön.

Grön k-märkning
Med Grön klassificering tillkommer restriktioner angående ombyggnationer, både invändiga och utvändiga (läs mer på Stadsmuseets webbplats). Det finns även restriktioner gällande de delar av lägenheten som faller under föreningens ansvar, såsom element, ventilation och fläkt och rör.

Regler vid renovering
Det finns flertalet saker att tänka på vid renovering av våra lägenheter. Var går gränsen mellan mitt och föreningens ansvar? Läs specifikation här: Underhåll och ansvarsfördelning (pdf)

Vid elinstallation, rörarbeten och badrumsrenoveringar ska alltid auktoriserade hantverkare anlitas. Boende ska inför renovering meddela styrelsen vilka företag man anlitar och skicka med nödvändiga intyg och certifikat. Ombyggnad kräver alltid tillstånd från styrelsen tillsammans med påskrivet (godkänt) ombyggnadsavtal.

Elementet i badrum kan plockas ned vid renovering men måste återmonteras.
Man får inte plocka bort elementet permanent eftersom det är föreningens egendom och tillhör värmesystemet. Föreningen har vid flertal tillfällen upptäckt att man har tagit bort det när man har installerat golvvärme, vilket har lett till att  innehavaren har fått bekosta återställningen själv. Golvvärme som tillägg till element är tillåtet, dock ej vattenburet. Infällda rör i badrum är inte heller tillåtet. 

Angående ventilation så har varje lägenhet en egen fläkt bakom kryddhyllan. Systemet som sådant får inte ändras och din nya fläkt/spiskåpa måste passa med befintligt system. För mer information se här.

Avisering om arbete i fastigheten ska aviseras i porten minst en vecka i förväg. Där ska det även stå information om eventuella vattenavstängningar och någon slags tidplan, arbetstider mm. som grannar kan förhålla sig till. Även ett nummer man kan ringa ifall det skulle uppstå något problem.

Vattenavstängningen ska meddelas i förväg till Driftia så de kan släppa in hantverkare till berörda ventiler. Det görs med fördel på onsdagar när fastighetsskötaren är på plats. Andra dagar och tider bekostar bostadsrättsinnehavaren själv.

Vid ytterliga frågor, kontakta styrelsen. Detta görs med fördel i god tid inför renovering.