Renoveringsregler

Våra fina 40-talshus har behållit ursprunglig charm trots inre renoveringar och upprustningar under årens lopp. Idag är fastigheten k-märkt enligt klassificering Grön.

Grön k-märkning
Med Grön klassificering tillkommer restriktioner angående ombyggnationer, både invändiga och utvändiga (läs mer på Stadsmuseets webbplats). Det finns även restriktioner gällande de delar av lägenheten som faller under föreningens ansvar, såsom element, ventilation och fläkt och rör.
Renoveringar som kräver bort-koppling av radiatorer (element) måste ske på sommarhalvåret då värmen är frånslagen.

Vid elinstallation, rörarbeten och badrumsrenoveringar ska alltid auktoriserade hantverkare anlitas.

Regler vid renovering
Hur får jag renovera? Vad får jag inte göra? Vad innebär grön K-märkning?

Ombyggnad kräver alltid tillstånd från styrelsen tillsammans med påskrivet (godkänt) ombyggnadsavtal.

Ansvarsfördelning
Var går gränsen mellan mitt och föreningens ansvar?
Läs specifikation på Underhåll och ansvarsfördelning (pdf)