Svenska Störningsjouren

Föreningen har nu anslutit sig till Svenska Störningsjouren. Vid störningar eller andra trygghetsproblem inom föreningen kontaktar ni deras larmcentral där ni har tillgång till professionell hjälp av deras störningsombudsmän/väktare som skyndsamt kommer på plats. 

Störningsjouren är öppenMåndag-Söndag mellan kl. 20:00-06:00 
Telefonnummer till larmcentralen finns i trapphusen samt i Simplekos kundportal under “Dokument”, när du loggar in som boende.  

Som alltid gäller hänsyn och respekt till varandra och föreningen har uttalade trivselregler. Vi vill betona att man i största möjliga mån ska kontakta sin granne och påtala störningen. Visas inte hänsyn efter det, kan Svenska Störningsjouren kontaktas.