Sopor

Sedan föreningen startade 2009 har en justering av sophanteringen utförts, bland annat har de separata soptunnorna från Bolmensvägen tagits bort eftersom kommunen inte snöröjer på vår sida av vägen. Detta ledde till att hämtningen ofta ställdes in vid stor snömängd vintertid.

Rotationen har lett till an avsevärd lägre kostnad för föreningen vilket såklart ligger i allas vårt intresse vad gäller att bibehålla våra låga avgifter. Föreningen planerar även att införa ekologisk källsortering av matavfall framöver.

Källsortering
I sophuset finns tunnor för papper och glas. Plast och metall ska sorteras vid någon av kommunens sopsorteringsstationer. Vår närmaste station ligger på Vättersvägen

Grovsopor
Alla boende kör sina egna grovsopor till återvinningsstationen i Östberga. Det är inte tillåtet att lämna sina grovsopor i sophusen, på gården, i källarna eller i andra allmänna utrymmen. För er som inte kan/vill köra till återvinningsstationen kommer det finnas möjlighet att 2 gånger per år slänga saker i containrar som föreningen tar hit i oktober och maj.

Återvinning och miljöstation
Vad gäller miljöfarligt avfall så hittar du närmaste miljöstation i Johanneshov och närmaste återvinningsstation hittar du i Östberga.

Stockholm Stad erbjuder även tjänsten Mobil Miljöstation som i form av en lastbil åker runt och hämtar elektronik i mindre format + farligt avfall från hushåll. Få påminnelse via sms när lastbilen närmar sig vårt område genom att sms:a mobila ösöderort till 71501.
Läs mer >>