Föreningen

Bostadsrättsföreningen Bolmen 1 bildades i december 2009 och är en äkta bostadsrättsförening. Föreningen består av 155 hushåll, varav cirka 133 bostadsrätter och 22 hyresrätter. Det finns även 18 lokaler/lagerutrymmen i föreningen.

Husen uppfördes 1939-43 och har behållit ursprunglig charm trots inre renoveringar och upprustningar under årens lopp. Idag är fastigheten k-märkt enligt klassificering Grön.

Portnummertavlorna är utförda av konstnärerna Gunvor Larsson och Susann Wallander, i screentryckt glas. www.atelje16.com

187999_225593554121196_280326_n

1995-1997 byttes V/A-stammar i kök och badrum. Även elstammar byttes samma år.
Föreningen äger marken mellan husen på Möckelvägen och Bolmensvägen, som består av en grön och lummig gård med uppväxta fläderträd, syrener och rosenbuskar. På gården finns uteplatser, murade grillar, lekplatser och gräsytor.

  • Uppvärmning: fjärrvärme Ventilation: Mekanisk frånluft (tilluft via fönsterventiler (vardagsrum och sovrum), frånluft (badrumoch kök) mekanisk via kökfläkt (köksfläkt får ej bytas, byte av fläktkåpa kräver styrelsens tillstånd).
  • Kabel-tv/internet: Vår internetleverantör via fiber är Ownit. Fastigheten är än så länge ansluten till kabel-tv via Comhem men vi rekommenderar att man inte binder upp sig på längre abonnemang för tillfället.
  • Förråd: till varje lägenhet hör ett källarförråd på cirka 1*2 m
  • Tvättstuga: i fastigheten finns fyra tvättstugor. De boende har tillgång till tvättstuga med minst två tvättmaskiner, ett torkskåp elller ett mindre torkrum.
  • Cykelrum: flertal cykelrum finns, i källarplan
  • Barnvagnsrum: tillgång till barnvagnsrum finns i de flesta trapphus, en halvtrappa ned i källarplan, ingen ramp
  • Sopor: hushållsavfall lämnas i behållare i de fristående byggnaderna på Möckelvägen
  • Sopsortering: sopsortering av glas och tidningar i de fristående byggnaderna på gården.
  • Porttelefon: Portsystem Axema. Tilllträde via nyckelbricka. Administrers av Styrelsen. Portarna kan även öppnas via porttelefonen där boende kan registrera upp till två nummer.

KOMMANDE RENOVERINGAR
Besiktning utfördes juni 2009 och underhållsplan utfördes 2011.

STYRELSEN
Till styrelse 2018 valdes ledamöter Sven Eriksson (omval), Heinz Albrecht (omval), Leo Lingvide (omval fd suppleant) och Alexander Moser (nyval). Till suppleant valdes Mona Wadefur (nyval) och Gaston Prieto (nyval).

Leave a Reply