Underhåll

Fönsterrenovering
Målning av fönstren utvändigt har slutförts under 2016.

OVK
2017

Renovering av din lägenhet
Hur får jag renovera? Vad innebär grön K-märkning? Var går gränsen mellan mitt ansvar och föreningens? Läs specifikation om Underhåll och ansvarsfördelning (pdf)

————————————————————

Följande entreprenörer har avtal med föreningen:
fastighetsförvaltning: Driftia Förvaltning AB
ekonomisk förvaltning: Agenta Förvaltning
städning av trapphus: NA Entrepenad Service AB
städning av tvättstugor:
parkförvaltning: Fined Fastighetsskötsel
hämtning sopsortering:
kabelleverantör:
värmeleverantör: Fortum
hushållsavfall: Trafikkontoret/avd. avfall