Underhåll

Renovering av din lägenhet
Hur får jag renovera? Vad innebär grön K-märkning? Var går gränsen mellan mitt ansvar och föreningens? Läs specifikation om Underhåll och ansvarsfördelning (pdf)

————————————————————

Följande entreprenörer har avtal med föreningen:

ANSVARENTREPRENÖR
FastighetsförvaltningDriftia Förvaltning AB
Ekonomisk förvaltningRiksbyggen
Städning av trapphusNA Entrepenad Service AB
Städning av tvättstugor
Parkförvaltning sommarStockholm Trädgårdstjänst
Parkförvaltning VinterFined Fastighetsskötsel
Hämtning av sopsorteringVeolia
ElnätEllevio
VärmeleverantörFortum
HushållsavfallStockholm Vatten och Avfall
FibernätÄgs av BRF Bolmen 1
Kabelnät för TVCom Hem