Trivselregler

För den gemensamma trevnaden gäller allmänna regler. Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är viktigt för att alla i ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla andra såsom du själv vill bli behandlad.

Vid störningar
Kontakta grannen ifråga och påtala störningen. Visas inte hänsyn efter det, kontakta Svenska Störningsjouren.

Musik och ljud
Ta hänsyn till dina grannar så att de inte störs av ljud från din lägenhet. Det gäller dygnet runt men särskilt viktigt är det mellan klockan 23.00 och 06.00. Undvik till exempel att dammsuga och tvätta sent på kvällen.

Om du ska ha fest – prata gärna med dina grannar i god tid innan. Men tänk på att du ändå är skyldig att visa hänsyn. Sluta festen i lagom tid och skruva ner musiken så att dina grannar inte störs.

Parabol, antenn, markis
Av säkerhetsskäl får inte föremål inte monteras på fasaden. Skada eller hål får ej göras på fasaden.

Balkong
För att det ska vara trevligt och trivsamt med balkonger/uteplatser i föreningen är det viktigt att visa hänsyn för varandra. För allas trevnad har styrelsen formulerat följande trivselregler.

Parken
Grillplats, uteplats och grönytor ska även de användas med hänsyn till grannarna, dvs ej vara högljudda och tänka på ljudnivån sena kvällar. Grillplatsen får inte lämnas med glöd, och barn ska hållas under uppsikt när grillen används. Grillbestick och galler ska rengöras efter användning. Utemöbler är placerade så att de är tillgängliga för alla. Flyttas utemöblerna, ska de ställas tillbaka på ursprunglig plats efter användadet. Plocka bort skräp och cigarettfimpar efter er.

Sopor
Knyt alltid ihop soppåsen innan du kastar den. Ställ aldrig sopor i trapphusen, inte ens för en kort stund. Släng inte soppåsen i närmast överfulla kärl, använd då de andra kärlen i soprummet. Följ i övrigt de rutiner som finns på anslagen i soprummen.

Rökning
Av hänsyn till allergiker är det inte tillåtet att röka i några gemensamma utrymmen, som till exempel tvättstugor och trapphus. Vid rökning utomhus, ta upp fimpar efter er.

Trapphus
Vädring med hjälp av fönstren i trapphusen är enbart tillåtet under begränsad tid vid väderuppehåll. Vid nederbörd samt vintertid ska fönstren vara stängda för att undvika onödigt slitage på våra k-märkta fönster.

Husdjur
Du får gärna ha husdjur i din lägenhet. Se bara till att de inte stör eller är till obehag för dina grannar. Var extra vaksam på att katter eller hundar inte förorenar sandlådor, gräsmattor och rabatter. Och ha alltid din hund kopplad på gården och i allmänna utrymmen. Om du störs av en grannes husdjur – exempelvis om en hund skäller på nätterna eller en katt/hund förorenar sandlådan – kontakta i första hand djurägaren direkt. I andra hand kan du vända dig till styrelsen eller Miljöförvaltningen.

Andra djur
Mata inte djur och fåglar på gården. Alla är kanske inte lika förtjusta i djuren, dessutom kan mat och fröer dra till sig skadedjur.

Cyklar, pulkor och barnvagnar
Dessa måste ställas i särskilda utrymmen och inte i trapphus och entréer. Utrymning vid brand samt utryckningspersonal måste alltid kunna komma fram. Föremål i trapphus ökar även brandrisken. Dörrmattor får ej placeras i trappuppgången. Tänk också på att underlätta för städpersonalen. Cyklar ska parkeras vid cykelställ eller i cykelrum, ej utanför portar, på gräsytor och låsas fast i räcken, stolpar etc. Regelbundet kommer det att göras rensningar.

Skadedjur
Om du upptäcker ohyra eller skadedjur i din lägenhet är det viktigt att du genast anmäler det. Föreningen har avtal med NoMore.

Tvättstuga
Tvättstugan är en tjänst som föreningen erbjuder och som de som nyttjar den ansvarar för. Maskinerna ska användas enligt anslagna instruktioner. Naturligtvis lämnar du tvättstugan i det skick du själv vill möta den. Att hålla tvättiderna är viktigt för den gemensamma trivseln. I tvättstugan finns särskilda regler uppsatta för vad du ska tänka på vid tvätt. Felanmälningar av maskinparken görs till vår fastighetsförvaltare Driftia.