Andrahandsuthyrning

Regler och ansökan

Förfrågan om tillstånd att hyra ut bostadsrätt eller hyresrätt ska göras hos styrelsen. För tillstånd krävs, enligt lag, beaktansvärda skäl som ska anges och bestyrkas i ansökan. Ansökan ska även innehålla uppgifter om andrahandshyresgästen.

Tänk på att andrahandsuthyrningar utan tillstånd kan leda till att kontrakstinnehavaren/ägaren förlorar sin nyttjanderätt och att det alltid är kontraktsinnehavaren/ägaren som är ansvarig för att att hyran/avgiften betalas till föreningen.

Beaktansvärda skäl

Beaktansvärda skäl att hyra ut sin lägenhet kan vara:
studier på annan ort (bestyrks med antagningshandling) arbete på annan ort, ej pendlingsavstånd (bestyrks med arbetgivarintyg) provsambo (personuppgifter och adress för sambo ska anges) beaktansvärda familjeangelägenheter, såsom vård av anhörig vistelse utomlands (bestyrks med biljetthandlingar).

Tillstånd för andrahandsuthyrning är alltid tidsbegränsad, normalt 6 mån-1 år.

Ansökan

Blankett finns att ladda ned längst ner på sidan. Ansökan ska innehålla: lägenhetsnummer namn och personnummer på kontrakstinnehavare, beaktansvärt skäl som ska bestyrkas med bifogad handling, adressuppgifter och kontaktuppgifter var kontraktsinnehavaren bor och nås under uthyrningsperioden, period uthyrningen avser samt namn och personuppgifter på andrahandshyresgästen.

Ansökan ska lämnas till styrelsen och godkännande ska avvaktas innan uthyrningen påbörjas. Ansökan lämnas i brevinkastet hos styrelseledamot Sven Eriksson på Möckelvägen 15.

Medgivande från styrelsen

Handläggningstiden för andrahandsansökan är cirka fyra veckor, från det att styrelsen mottagit ansökan, förutsatt att den är korrekt ifylld och alla handlingar är bifogade.

Blankett, ansökan andrahandsuthyrning 1