Andrahandsuthyrning

Regler och ansökan

Förfrågan om tillstånd att hyra ut bostadsrätt eller hyresrätt ska göras hos styrelsen genom föreningens ekonomiska förvaltare Simpleko. För tillstånd krävs, enligt lag, skäl som ska anges och bestyrkas i ansökan. Ansökan ska även innehålla uppgifter om andrahandshyresgästen.

Tänk på att andrahandsuthyrningar utan tillstånd kan leda till att kontrakstinnehavaren/ägaren förlorar sin nyttjanderätt och att det alltid är kontraktsinnehavaren/ägaren som är ansvarig för att att hyran/avgiften betalas till föreningen.

Vi får in många förfrågningar om andrahandsuthyrning. I och med detta har styrelsen valt att ta ut en avgift när lägenheter hyrs ut. I enlighet med stadgarna (16 §) uppgår denna till 10% av prisbasbelopp per år. 

Skäl till andrahandsuthyrning

Skäl att hyra ut sin lägenhet kan till exempel vara:
studier på annan ort (bestyrks med antagningshandling), arbete på annan ort, ej pendlingsavstånd (bestyrks med arbetgivarintyg), provsambo (personuppgifter och adress för sambo ska anges), beaktansvärda familjeangelägenheter, såsom vård av anhörig vistelse utomlands (bestyrks med biljetthandlingar).

Tillstånd för andrahandsuthyrning är alltid tidsbegränsad, normalt 6 mån-1 år.

Ansökan

Ansökan görs i Simplekos kundportal som alla föreningens medlemmar har tillgång till. Inlogg görs med BankID.

Som medlem loggar du in på din lägenhet och fyller i ansökan om andrahandsuthyrning.
Då skapas det ett ärende, till det behöver du ladda upp och bifoga kontraktet.

  1. Gå in på “Din lägenhet/lokal”
  2. Till höger på sidan finns knappen “Ansökan om andrahandsuthyrning”
  3. Fyll i uppgifterna: lägenhet som ska hyras ut, uthyrningsperiod, antal personer i hushållet, kontaktuppgifter till andrahandshyresgästen samt skäl till uthyrningen.

Ärendet går vidare till styrelsen och till ansvarig  Simpleko.  

Medgivande från styrelsen och Simpleko 

Handläggningstiden för andrahandsansökan är cirka fyra veckor, från det att styrelsen och Simpleko mottagit ansökan, förutsatt att den är korrekt ifylld och alla handlingar är bifogade. Ta gärna detta i beaktande i planeringen.