Korttidsuthyrning – via t.ex. Airbnb

Att hyra ut sin lägenhet under en kortare period, t.ex. via tjänsten Airbnb eller motsvarande, är att betrakta som en andrahandsuthyrning och därför gäller samma regler för t.ex. för annan andrahandsuthyrning.

Godkänna korttidsuthyrning

Sök alltid tillstånd av styrelsen i god tid om du planerar att hyra ut din lägenhet via Airbnb eller en annan, liknande tjänst. Kom ihåg att informera i god tid till styrelsen om vem och när. Du som funderar på korttidsuthyrning vid flera tillfällen kontaktar styrelsen för ett godkännande för perioden. Det är tillåtet att max 5 gånger per år om max 7 dagar åt gången hyra ut sitt boende inom ramen för korttidsuthyrning. Dock ej tillåtet i en större omfattning likt hotellverksamhet. Inför varje uthyrning informerar du styrelsen om vem som kommer bo i lägenheten samt vilken period.

Att tänka på

När någon annan än bostadsrättsinnehavaren självständigt brukar lägenheten är det juridiskt sett en andrahandsupplåtelse, oavsett om du tar betalt eller upplåter lägenheten till uthyrning gratis. När det är fråga om andrahandsuthyrning krävs alltid styrelsens godkännande. Om du hyr ut via t.ex. Airbnb rekommenderar vi att du inför uthyrningen läser igenom deras rekommendationer gällande Ansvarsfullt värdskap

Viktigt att tänka på inför att du hyr ut din lägenhet i andra hand är det alltid du som står ansvarig gentemot föreningen för eventuella störningar till exempel. En otillåten andrahandsuthyrning kan leda till att nyttjanderätten förverkas och att man blir av med sin bostadsrätt.

Om andrahandsuthyrning kan du läsa mer här