Styrelsen

E-post: info@brfbolmen1.se
Org.nr: 769618-3008
Postadress: Brf Bolmen, c/o Sethis, Möckelvägen 5, 120 50 Årsta.
Styrelsens brevlåda som finns på Bolmensvägen 10 bredvid nyckelboxen.