Förråd

Till alla lägenheter finns ett tillhörande förråd på ca. två kvadratmeter. Förrådsdörrarna är märkta med lägenhetsnummer, samma som står på dörrarna till lägenheterna. Hänglås till egna förråd står boende för själva.

I förråden är det inte tillåtet att ha någon form av elektroniska anslutningar eller att förvara brandfarliga vätskor och gaser. Att använda förråd för att bedriva någon form av verksamhet eller övernattning är inte heller tillåtet.

Extra förråd för uthyrning

Föreningen har även ett antal extra förråd som vi hyr ut. Om du vill ställa dig i kö för ett extra förråd kan du mejla styrelsen på info@brfbolmen1.se. Endast boende i föreningen kan hyra förråd, därmed avslutas avtalet om du flyttar från föreningen. Uppsägningstid är en (1) månad. Om förrådet ligger i annan byggnad bekostar föreningen nyckel för att komma åt förrådet; denna ska återlämnas till föreningen vid avtalets slut.

Hur väntelistan för förråden ser ut just nu går att se i Simpleko-portalen. Dokumentet hittas under Dokumenthanterare/Information från styrelsen/Kölista för förråd.