Tvättstugor, bokning och regler

Regler för nyttjande av tvättstuga BrfBolmen1

Tvättstugan är en tjänst som föreningen erbjuder sina medlemmar och hyresgäster.
Frågor och svar
Lokalöversikt, hjälper dig hitta dit.
Vid nyttjande av tvättstugan ska följande regler respekteras:

BOKNING, instruktion

 • Två hushåll delar på Möckelvägen 23, två maskiner vardera
 • Även Grovtvättstugan måste bokas
 • Boka via bokningstavla, mellan Bolmensvägen 2 och 4 eller via internet, bolmen.brfweb.nu
 • Bokning av två efterföljande tvättider i samma tvättstuga tillåts ej.
  Systemet tillåter rent tekniskt att man bokar två efterföljande pass i samma tvättstuga men detta skapar problem i passersystemet när överlappningstiden från första tvättpasset krockar med starta-pass-tid från andra tvättpasset.
 • Bokning kan göras 30 dagar framåt i tiden
 • Tvättid som inte påbörjats (nyckelbricka som öppnar dörren) inom 30 minuter avbokas automatiskt.
  Om passet börjar kl.14 så måste du blippa på dosan mellan kl.14:00 och kl.14:30 (inte kl.13:59 och inte heller kl.14:31). Tillträde nekas om du kommer för tidigt eller för sent! OBS: Tänk på att klockan i passersystemet inte direkt passar tiden i, t.ex., din mobil. Även om det står kl.14:00 på mobilen så kan det vara så att det i passersystemet fortfarande är kl.13:59, så ofta är det bara att vänta någon minut så löser det sig.
 • Du måste alltid blippa för att aktivera passet.
  Skulle dörren vara uppställd när du kommer till tvättstugan så måste du ändå blippa på dosan för att aktivera ditt pass. Blippar du inte så aktiveras helt enkelt inte passet, och så kommer du inte in senare.
 • Torktid 60 min efter avslutad tvättid
 • Du kan inte boka tid när det är mindre än 1 timme kvar av ett pass.
  Systemet tillåter inte bokningar som är kortare än 60 minuter. Vill du boka tid, t.ex., för passet kl.14:00 – kl.18:00 så måste du göra det INNAN kl.17:00 prick. Du måste dock bli klar med din tvätt i tid så att nästa person kan påbörja sitt pass efter dig.
 • Samtliga hushållets nyckelbrickor kan användas.
 • Varje hushåll kan boka tre pass per vecka.
 • Notera att om ni inte utnyttjar tiden så räknas den ändå in i er pott. Det är därför viktigt att avboka tiden om ni sedan innan vet att ni inte kommer att kunna utnyttja den.

TVÄTTIDEN

 • En tvättid är tre respektive fyra timmar, exklusive torktid om 60 minuter
 • Tillträde endast från tvättidens starttid fram till 60 minuter efter tvättidens sluttid
 • Var klar i tid och glöm inget i tvättstugan då man endast kommer in om man bokat tvättstugan

SKÖTSEL

Använd maskinerna enligt instruktionerna, och rengör efter dig. Mattor får inte tvättas i de vanliga maskinerna. Särskild maskin för mattvätt finns i tvättstugan Möckelvägen 23. Bokas som övriga tvättstugor.
Färgmedel eller blekningsmedel får inte användas i maskinerna.

Anmäl fel på maskiner, vattenledningar, avlopp o dylikt till vår fastighetsskötare Driftia, kontaktuppgifter finns här.

Anmäl fel rörande boknings-systemet till info@brfbolmen.se

TRIVSEL

Tvättstugan brukar som bekant vara en källa till grannosämja. Låt oss göra vårt bästa för att slippa det. Genom att plocka bort ludd i torktumlarfiltret, torka ur tvättmedelsfacket och göra snyggt efter dig.
Släng inte kvarglömd tvätt utan lägg det i en tvättkorg, godta en ursäkt.