Tvättstugor, bokning och regler

Regler för nyttjande av tvättstuga BrfBolmen1

Tvättstugan är en tjänst som föreningen erbjuder sina medlemmar och hyresgäster.
Frågor och svar
Lokalöversikt, hjälper dig hitta dit.
Vid nyttjande av tvättstugan ska följande regler respekteras:

BOKNING, instruktion

 • Två hushåll delar på Möckelvägen 23, två maskiner vardera
 • Även Grovtvättstugan måste bokas
 • Boka via bokningstavla, mellan Bolmensvägen 2 och 4 eller via internet, VAKA bokning
 • Max två samtidiga bokningar, guide för två efter varandra följande tider samma dag i samma tvättstuga.
 • Bokning kan göras 30 dagar framåt i tiden
 • Tvättid som inte påbörjats (nyckelbricka som öppnar dörren) inom 30 minuter avbokas automatiskt
 • Torktid 60 min efter avslutad tvättid
 • Samtliga hushållets nyckelbrickor kan användas

TVÄTTIDEN

 • En tvättid är tre respektive fyra timmar, exklusive torktid om 60 minuter
 • Tillträde endast från tvättidens starttid fram till 60 minuter efter tvättidens sluttid
 • Var klar i tid och glöm inget i tvättstugan då man endast kommer in om man bokat tvättstugan

SKÖTSEL

Använd maskinerna enligt instruktionerna, och rengör efter dig. Mattor får inte tvättas i de vanliga maskinerna. Särskild maskin för mattvätt finns i tvättstugan Möckelvägen 23. Bokas som övriga tvättstugor.
Färgmedel eller blekningsmedel får inte användas i maskinerna.

Anmäl fel på maskiner, vattenledningar, avlopp o dylikt till vår fastighetsskötare Driftia, kontaktuppgifter finns här.

Anmäl fel rörande boknings-systemet till info@brfbolmen.se

TRIVSEL

Tvättstugan brukar som bekant vara en källa till grannosämja. Låt oss göra vårt bästa för att slippa det. Genom att plocka bort ludd i torktumlarfiltret, torka ur tvättmedelsfacket och göra snyggt efter dig.
Släng inte kvarglömd tvätt utan lägg det i en tvättkorg, godta en ursäkt.