Ventilation och Köksfläkt

Obs. Uppdaterad info 2018-08-03

Det har uppdagats att samtliga fläktar i föreningen inte är JBDD-fläktar. Innan utbyte av fläktkåpa bör man kontrollera vad man har för fläkt bakom kryddskåpet. Nedan information gäller dock i övrigt.

Regler vid byte av kökskåpa

Ventilationssystemet i Brf Bolmen 1 är så kallad mekanisk frånluft. Tillluften kommer in via fönsterventiler i vardagsrum och sovrum. Frånluften går ut genom ventiler i badrum och kök och styrs av en central utsugning via den mekaniska frånluftsfläkten, av märke JBDD, ovanför spisen. Fläkten, som sitter bakom kryddskåpet, är även kopplad till utsuget i badrummet.

För att inomhusluften ska vara hälsosam (luften ska bytas ut var tredje timme), ska tillluftsventilerna alltid vara öppna, och dörrarna till badrum och framförallt kök, vara öppna. Gammal hederlig fönstervädring rekommenderas emellanåt, och då i rummen utan frånluftsventil.

Det är mycket viktigt för inomhusmiljön att ventilationen fungerar och fläkten får INTE bytas ut eller sättas ur funktion.

Däremot kan spiskåpan bytas ut mot modeller som är anpassade för fläkten. Byte ska anmälas hos styrelsen. Läs mer nedan.

För att fläkten ska fungera tillfredsställande är det viktigt att den rengörs. Läs mer nedan.

Byte av spiskåpan

Spiskåpa kan bytas till kåpa som passar köksfläkten som är av märket Frånluftsfläkt JBDD. Vi rekommenderar spiskåpor som uppfyller krav för uppsugningsförmåga av matos. Läs mer om dessa spiskåpor via länkarna i högermenyn.

Installation av ny kåpa bör utföras av fackkunnig, så att kopplingarna till utsugen blir rätt.

Byte av kåpa ska anmälas till styrelsen. En slutbesiktning utförs efter installationen för att säkerställa funktionerna.

Om fläkten satts ur funktion vid installation av kåpa, åligger det bostadsrättshavaren att återställa detta.

Rengöring av köksfläkten

För att köksfläkten ska fungera tillfredsställande bör den rengöras en gång per år. För att komma åt fläkten tar man bort kryddhyllan i skåpet ovanför spisen.

Instruktioner hur fläkten frigörs och rengörs hittar du här: Rengöring av fläkt

Rengöring av spiskåpa

I spiskåpan finns ett filter, och detta ska rengöras med jämna mellanrum. Normalt rengörs detta med varmt vatten. Läs instruktionerna för din spiskåpa om hur du håller spiskåpan i bästa skick.

Produktinfo köksfläkt

Köksfläkten är av märket Frånluftsfläkt JBDD. Läs mer om fläkten och funktionen via länken: Frånluftsfläkt JBDD produktinfo

Spiskåpa CPD

Spiskåpa CPD, passar köksfläkten JBDD och uppfyller kraven på uppsugningsförmåga av matos.

  • F252-10.indd

Kåpa Franke Futurum

Spiskåpor från Franke Futurum uppfyller också krav på osupptagning. Se www.franke.se och hör med återförsäljaren vilka modeller som passar vår köksfläkt.