Lägenhetsnummer

LÄGENHETSREGISTRET

Nytt nummersystem sen 2011 men parallellt behåller vi det gamla

Riksdagen har beslutat att införa ett nytt system för lägenhetsregister och folkbokföring, och därmed är alla fastighetsägare ålagda att ge lägenheterna nya nummer enligt detta system.

Det är möjligt att ha två parallella nummersystem, så Brf Bolmen 1 kommer även att använda det ursprungliga systemet, som bland annat står på överlåtelser och hyreskontrakt.

Mappning av gamla och nya lägenhetsnummer, BrfBolmen1 lght nummer

Syftet med en fyrsiffrig kod är att kunna lokalisera lägenheten genom att kunna utläsa våningsplan och var lägenheten är belägen på våningen. De två första siffrorna anger lägenhetens våningsplan, där 10 betyder entréplan eller gatuplan eller en halvtrappa upp, 11 närmast högre våning och 09 närmast lägre våning. De två sista siffrorna är numret för lägenhetens läge på våningsplanet, räknat från vänster till höger. Det finns således många lägenheter med samma nummer men på olika gatuadresser. De gamla numren å sin sida är specifika för just din lägenhet varför vi valt att ha båda numren på dörren.

Bakgrund till det nya lägenhetsregistret

Lägenhetsregistret är ett landsomfattande register för Sverige, beslutat av Riksdagen 2006; (2006:378) om lägenhetsregister och ändring i Folkbokföringslagen (1991:481). Det innebär att personer boende i lägenhet blir folkbokförd i sin lägenhet och inte bara på sin gatuadress.

Lägenhetsnummer införs för att Statistiska Centralbyrån (SCB) ska kunna ta fram hushålls- och bostadsstatistik, dvs. information om antal bostäder, hushåll och hushållens storlek. Statistiken behövs bland annat för att få bra underlag vid samhällsplaneringen.

Det är Lantmäteriet som har upprättat registret, därefter är det kommunerna som ansvarar för att uppdatera registret.

För flerfamiljshus införs ett fyrsiffrigt lägenhetsnummer som bokförs i registret. Det fyrsiffriga lägenhetsnumret är en ny adresstandard som är enhetligt utformad. Syftet med en fyrsiffrig kod är att kunna lokalisera lägenheten genom att kunna utläsa dels våningsplan dels var lägenheten är belägen på våningen.