Containers placerade på Bolmensvägen 10 och Möckelvägen 5

Containers står nu placerade på Bolmensvägen 10 och Möckelvägen 5. Vid containern står även ett kärl för elektronikavfall. Containers hämtas måndag förmiddag. Det som får slängas är: Papper, trä, plast, metaller, textilier och icke brännbart (t ex mineralull, tegel, sten och betong) Vid frågor kontakta info@brfbolmen1.se

Det sitter lås på Containers. Koden är: 1959