Information gällande avier

Det har inkommit en del frågor gällande felaktiga avier från vår ekonomiska förvaltare.

Förvaltning i Östersund/RB Ekonomi har bytt namn till Simpleko, vilka är avsändare av avierna framöver.

De har även en ny kundportal, och det skedde en dubbel inläsning av poster för balkong när de skickade ut avierna via portalen. Detta kommer att korrigeras på februaris avi, alla kommer få tillbaka det de betalat in för mycket.

Från den 1 januari 2021 kommer vi ha tillgång till den nya portalen, alla ska ha fått/kommer få ett informationsbrev från Simpleko. Finns även här: Medlemsinformation_nov20_ny.