Protokoll Årsstämman 2021

Hej!

Protokollet från årsstämman 2021 finns nu upplagd på hemsidan.
Går att hitta som vanligt i menyn eller här